RAJAGA TUTVUMISE REGISTREERIMISVORM

Tutvumise registreerimisvorm tuleb täita enne dokumentide kontrolli algust!

Kui tutvumise ajal vahetab meeskond mingil põhjusel tutvumisautot, peab sellest teavitama võistluse Sekretariaati (tel: +372 55 609 882) ja edastama uued tutvumisauto andmed.

The Reconnaissance Registration form must be filled in before the start of the Administrative Checks!

If, for any reason, the crew is forced to replace the reconnaissance car during the reconnaissance, the Secretariat (phone: +372 55 609 882) must be informed about the details of the new reconnaissance car.

KONTAKTANDMED / CONTACT DETAILS

TUTVUMISAUTO ANDMED / RECCE CAR DETAILS:

Scroll to Top